Zorg, economie en de staat

Zorg, economie en de staat - Ben Ipenburg | Northernlights300.org

...e acute zorg en het afschalen van reguliere en planbare zorg, krijgt de hele zorg te maken met omzetderving ... Groene economie | Standpunten | GroenLinks ... . De Staat van Volksgezondheid en Zorg 18-5-2016 09:30 Vandaag presenteren acht samenwerkende organisaties onder regie van het RIVM de eerste versie van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. De Staat VenZ beschrijft de stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van VWS. Zorg en de staat (1989) - Abram de Swaan Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde ... Boek PDF Zorg, economie en de staat ... . Zorg en de staat (1989) - Abram de Swaan Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd Inhoudsopgave Het laatste nieuws en video's over Economie. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland. Er is in 2017 97,5 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is een stijging van 2,0 miljard ten opzichte van 2016. De grens van 100 miljard euro wordt daarmee bijna bereikt. Positief is dat de zorguitgaven minder hard in 2017 groeide dan de economie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op […] De Verenigde Staten zitten een beetje in een dubbele situatie wat corona betreft: aan de ene kant neemt het aantal besmettingen (en het aantal doden) in een snel vaart toe; aan de andere kant maken veel politici zich schijnbaar meer zorgen om de beurzen en de economie dan om de gezondheid van de bevolking. Deze week is er door de senaat een 2 biljoen dollar steunpakket De andere gedachtengang is verbonden met de historische sociologie van Norbert Elias en zijn klassieke voorgangers, en heeft betrekking op de uitbreiding en intensivering van de 'menselijke interdependentieketens' in de loop der tijd; in deze benadering staat het begrip 'menselijke figuratie' centraal. 1 Een 'figuratie' is een gestructureerd en veranderend patroon van ... Economie. Door de vergrijzing en langere levensverwachting, ... De collectieve betaalbaarheid staat onder druk. Om de zorg betaalbaar te houden, moeten burgers steeds meer zelf gaan bijdragen. Wie betaalt, bepaalt. Instellingen dienen extra te focussen op het leef- en zorggenot van de ouderen. De groei van de werkgelegenheid in de marktsector staat onder druk door de afnemende groei van het arbeidsaanbod en de sterke vraag naar personeel in de zorgsector. Bij realistische veronderstellingen voor de raming van de collectieve zorguitgaven neemt de werkgelegenheid in de zorg in 2022-2025 toe met 2,1% per jaar. De PvdA staat voor een sterke economie en solide overheidsfinanciën. Werk en eerlijk delen staan daarbij voor ons voorop. Bevolking en economie. Auteurs: Jeroen Boelhouwer en Cretien van Campen. De leefsituatie van Nederlanders wordt voor een belangrijk deel bepaald door omstandigheden die buiten de directe invloedssfeer van de burger liggen. Het gaat bijvoorbeeld om demografische, sociale en economische ontwikkelingen in Nederland en in de Europese Unie (EU). De overheid staat de ontwikkeling van innovatieve zorg echter in de weg, omdat er te veel onduidelijkheid bestaat over de randvoorwaarden. Het 'beleidsvacuüm' legt instellingen lam. Dit zegt Erwin Snijders (60), branchemanager gezondheidszorg bij ING Bedrijven en Instellingen. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Ze zorgen voor onzekerheid en minder handel, voor terughoudendheid bij consumenten en druk op prijzen. De Duitse economie groeit volgens de Duitse regering dit jaar maar met 1 procent, minder dan ... Onze economie is nog niet klaar voor de toekomst. Ons land is verslaafd aan fossiele brandstoffen, gas, kolen en olie. Brandstoffen die binnenkort alleen maar schaarser en duurder worden. Tegelijkertijd staat er nog steeds een grote groep mensen aan de kant, op zoek naar werk. We weten dat de oude economie niet gaat zorgen voor werk in de toekomst. Met steeds meer mensen op de...

INFORMATIE

AUTEUR
Ben Ipenburg
DIMENSIE
6,21 MB
BESTANDSNAAM
Zorg, economie en de staat.pdf

OMSCHRIJVING

Een analyse van de ontwikkelingen in de zorgsector: een dominant en kostbaar domein van de verzorgingsstaat.

Wil je het boek lezen?Zorg, economie en de staat in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ben Ipenburg. Lezen Zorg, economie en de staat Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN